Insane
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ
bacninhno1.xtgem.com

THAY ĐỔI HÌNH ẢNH CHO CÁC THƯ MỤC TRONG THẺ NHỚ
Cung rất đơn gjản.khj a e quá ngứa mắt nhjn hjnh káj thẻ nhớ và thư mục trog đó,hảy đổj icon cho nó. Hảy đổj tên mmc và thư mục thành Tên mmc hoặc tên thư mục mjnh thjch thumuc.nth chj kần thêm .nth sau tên thj mmc,thư mục sẻ ra icon theme nhjn đở chán, và nếu thêm .ota hoặc .otb ...thj thư mục sẻ trog suốt luôn.(vd:tên thư mục trong thẻ nhớ là GAME thì đổi thành GAME.nth hoặc GAME.ota) mình mớj test trên s40 rat ok.test thử đi nào a e

Trang chu
1/1/1040

Counter : 1|1|1040
Tags: bacninhno1.xtgem.com/thuthuat/Doi icon thu muc,....
SEO : Bạn đến từ: