↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ

THU THUAT PHÁT HJEN MÁY BAN TÔC' DÔ. BANG DIEN THOAJ NOKIA..

Máy nokia cua ban co the duoc lap trinh de phat hjen ra sóng cua máy ban toc do.Cac buoc nhu sau:
-1.Vao menu chon "tools"
-2.Chon "settings".Chon. "security settings
-4.Chon. "Phone and SIM"
-5.Chon "closed user group" va set thành On
-6.Nhap gja trj 00000 (5 so 0)
-7.Nhan 0k.Xong dzô comfirm SIM services sua thanh Yes=> 0k
-8.Nhan back de tro ve man hjnh.Trong vaj gjay máy ban se hjen ra 1 chu Group 0 phj'.Duoj cot báo pin la Okie.The la khoj dong song.
+,chu ý: caj nay la minh siu tam tren mang.Neu thu lam ma may bi sao thj ko paj loj cua m nhe..Tuy nhjen minh cai song ma khong thay sao ca.Chj ko biet la hoat dong hay khong. Mot so may co the caj dat hoj khac 1 chut. Khj phat hjen ra sóng cua máy ban toc do.May se báo cho ban biet bang 1 âm báo.Da mac dinh cua tin nhan..Chj co may nokia moj co chuc nang nay..Truoc khj caj ban phai tat chuc nang "Cell phone info display" bang cách: vao menu "tools"-settings-cell phone info display".. Moi lan tat máy thj ban lai phai khoj dong laj.Bang cach lam theo 8 buoc neu tren.Va so 00000 la mac dinh..Caj nay nam trong 1 list daj cac trich bi mat cua nokia.Minh se kiem them.Tu nay may tay laj lua.Khoj so CSGT nua ruj nha.

Trang chủ
1/1/1270
Counter : 1|1|1270
Tags: bacninhno1.xtgem.com/thuthuat/Dung dt nokia phat hien may ban toc do,....
SEO : Bạn đến từ:

Old school Easter eggs.