Snack's 1967
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ
Hoac phan men apt.exe
Các bạn lên google tìm SOFT
PROCESS EXPLORER.EXE rồi
down về,sau khi khởi độg
lên SOFT sẽ hiển thị danh
sách các ứng dụg đag chạy
trong máy (có cả ứng dụg
tính tiền máy), tìm ứng dụg
tính tiền đi nhé (ví dụ
EASYCAFE chẳg hạn) nhấn
chuột phải vào nó rồi chọn
SUSPEND,xong. Đồg hồ tính
tiền im như chết,muốn nó
chạy lại thì nhấn chuột phải
chọn RESUME. Cảnh báo: Cẩn
thận chủ quán net nó biết nó
đánh cho gãy răng nhé!

Trang chủ
Counter : 1|1|1763
Tags: bacninhno1.xtgem.com/thuthuat/hack tien quan net,....
SEO : Bạn đến từ: