Old school Easter eggs.
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ
Hồi 6: Thi tài.
Tôn Ngộ Không đưa phu
nhân cáo đi bèn quay về,
thấy Sa Tăng bà Bát Giới
nằm hai đống dưới đất thì
đá vào nói:
- Ham ăn ham uống lắm
vào, chết chưa em?
Đường Tam Tạng nói:-
Cứu bọn nó đi, không thì
lại phải gánh hành lý mệt
lắm.Tôn Ngộ Không nghe
vậy thổi phù, đuổi hết
virus Sard trên người hai
người.Nhưng ngài lại lấy
dây xích cả hai lại.
Trư Bát Giới kêu lên:
- Sư huynh, làm gì mà
xích người ta như xích
chó thế?
- Ta không xích chó, ta
xích heo.
- Còn tôi có phải heo đâu
- Sa Tăng kêu lên.
- Không phải heo thì là vô
dụng/.Nói rồi 1.2.3 đi
thôi.Đi được nửa đường,
Sa Tăng nháy mắt với
Trư Bát Giới, cả 2 biến
thành một con chuột nhỏ
chạy vào ruộng.Tôn Ngộ
Không muốn đuổi theo
nhưng không kịp.Chạy
được một lúc, Trư Bát Giới
và Sa Tăng biến thành hai
hòa thượng đi trên
đường.Đang đi, một công
sai chạy tới hỏi:
- Hai ngươi là sư ở chùa
nào?
- vân du tứ phương thôi.
- Tức là sư bụi đời phải
không?
Nói rồi choàng vào cổ họ
hai cái gông to tướng.
- Kéo bọn nó vào đám
khổ sai.Cũng may Tôn
Ngộ Không đi tới kịp lúc,
không những ra tay giải
cứu bọn họ còn đuổi luôn
cả bọn lính canh đi, cứu
đám hòa thượng đang bị
xiềng xích.Một hòa
thượng mếu máo kể lại,
thì ra nơi đây là Sa Trì
Quốc, mấy năm trước,
đất nước này hạn hán,
hòa thượng tụng kinh gõ
mõ thế nào không chẳng
xi nhê gì, đột nhiên xuất
hiện 3 đạo sĩ Lộc Lực Đại
Tiên, HỔ Lực Đại Tiên,
Dương Lực Đại Tiên, bọn
họ vừa lên đàn thì trời đổ
nước như vòi bơm từ đó
quốc vương phong họ
làm quốc sư, ra sức tru
tăng diệt phật, hòa
thượng trong nước đều
bị biến culy, lao dịch.
Sáng sớm hôm sau, bốn
thầy trò vào điện thì đã
thấy ba tên đai tiên đứng
đó, mắt hình viên đạn
vừa thấy bốn thầy trò
bước vào thì cãi nhau om
tỏi, chẳng ai chịu nhường
ai.Đúng lúc đó, một thái
giám chạy vào báo:
- Hoàng thượng, hiệp hội
nông dân bê ngoài biểu
tình đòi mưa, mong
muốn ba vị quốc sư lên
đàng làm phép.
- Ok, no star where - Lộc
Lực đại tiên nói
- có điều đưa bọn chúng
đi chém hết chúng tôi
mới làm được.
- Xời ơi, muỗi - Tôn Ngộ
Không cười - làm mưa ta
cũng làm được.
- Cống rãnh thì đừng
sóng sánh với đại dương
- Hổ lực Đại Tiên nói - ao
mương đừng tương
đương với hồ thủy điện,
tưởng làm mưa dễ lắm
hả em?
- Xời ơi, con giun xéo lắm
cũng quằn, bọn ta lại
chẳng phải con giun,bị
bọn mi bức quá thì làm
liều thôi.
- Mi dám cá không?
- Sợ gì không cá.
Đàn làm phép được lập
lên.Hổ lực đại tiên nói:
- Chúng tôi một tiếng
trống kéo mây, hai tiếng
trống gió nổi, ba tiếng
sấm sét, bốn tiếng mưa
rơi.
- Xời,chẳng model tí nào.
- Tôn Ngộ Không cười.-
Im miệng để ta làm
đã.Nhưng kỳ lạ thay, bọn
họ làm thế nào cũng
chẳng có bất cứ hiệu ứng
gì, thậm chí một gợn
mây cũng không có.
Trư Bát Giới hỏi:
- Sao thế sư huynh?
- Ta đã chôm hết dụng cụ
của bọn làm mưa rồi, hê
hê, có làm phép đến sáng
mai cũng chẳng xi nhê gì
đâu.
- Đại sư huynh cáo
thật.Hồi lâu, Tôn Ngộ
Không nói:
- Đến lượt ta rồi phải
không?
Bốn thầy trò lên điện.Tôn
Ngộ Không lấy từ trong
bọc ra một cái kèn, một
cây đàn ghi ta điện, một
bộ trống, một bộ micro
nói:
- Chúng tôi làm mưa đây.
Hổ Lực đại tiên nói:
- Mi định biểu diễn tạp
kĩ ở đây chắc?
- Biết thì thưa thốt, không
biết dựa cột mà nghe nhé
- Tôn Ngộ Không cười
khẩy - cây kèn này sẽ
thổi gió, ghi ta điện sẽ
kéo mây, trống sẽ đánh
sấm sét, còn micro sẽ
tạo mưa.cả bọn cười hô
hố, Tôn Ngộ Không mặc
kệ phân công:
- Sư phụ chơi bộ trống,
Bát Giới, mi thổi kèn, Sa
Tăng, gẩy ghita điện cho
ta.Tôn Ngộ Không bước
ra nói vào micro:
- Hét loạn xạ ngậu lên thì
chẳng có ý nghĩa gì cả,
ban nhạc 4 thầy trò của
chúng tôi xin trình bày tác
phẩm Ni Ai Wo Xiang
Shui, bà con cô bác thể
thưởng thức trong lúc chờ
trời mưa.
wo shen me dou mei
youzhi shi you yi dian
chaoru guo ni gan
dao ji mowo dai gei ni re
naowei ni rao yi raomei
you
shen me da bu liao


Trang chu
Counter : 1|1|488
Tags: bacninhno1.xtgem.com/giaitri/tay_du_ky/Phan_6,....
SEO : Bạn đến từ: