Polly po-cket
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ
Hồi 7: Bàn Tơ động.
Vượt qua trùng trùng
hiểm trở, chợt một ngày
nọ, đang đi trên đường,
một cô gái xinh đẹp ngã
vật ra giữa đường đi thều
thào:
- Cứu tôi với.Đường Tam
Tạng hỏi:
- Sao thế cô nương?
- Làm ơn gọi 115 dùm, tôi
bị cảm gió.
- Cảm gió à? - Trư Bát Giới
nói - để tôi hô hấp nhân
tạo một tí là xong.
Tôn Ngộ Không gõ đầu
hắn:- NGu vừa vừa thôi,
cảm gió cần gì hô hấp
nhân tạo.
- Thế thì để đệ xoa bóp
cho - Sa Tăng nói.
Tôn Ngộ Không đá một
cái mạnh:- Định lợi dụng
hả? Thảo nào râu ria mọc
đầy mặt.
- Râu huynh còn nhiều
hơn râu đệ cơ mà.
- còn cãi à? Thích ăn liên
hòan vả không?
- Tóm lại các người có
cứu tôi không? - cô gái
nói.
- Cứu.
- thế cứu bằng cách nào?-
Trong chúng ta chỉ có
Tiểu Bạch Long đứng đắn
nhất - Đường Tam Tạng
nói, - để nó cõng cô gái
này vậy.
- Các người định cõng tôi
đi đâu hu hu. Định bán
vào vũ trường phải
không?
- Tôi giống ma cô lắm
chắc? - Đường Tam Tạng
giận nói.
- Ông không giống,
nhưng mặt ông gian lắm,
bố ai dám tin.
- Thế thì thế nào?
- Đi phía sau tôi ba bước,
nếu không tôi báo công
an bắt ông vì tội sàm sỡ
đấy.Đường Tam Tạng cố
gắng nhịn nhục đi chậm
lại phía sau.Trư Bát Giới
giành phần kéo Tiểu Bạch
Long, cứ ép sát vào người
cô gái, Sa Tăng tuy vai
gánh hành lý nhưng cũng
không chịu kém phần, đi
sát rạt mông ngựa, Tôn
Ngộ Không lại nhẩy nhót
phía trước.Chợt Đường
Tam Tạng hô một tiếng
thất thanh, đột nhiên biến
mất.
- Sư phụ đâu rồi? - Tôn
Ngộ Không nói.
- Mất trên cây quất rồi. -
Sa Tăng nói.
- Làm sao mà mất?
- Ai mà biết, có khi sư
phụ chơi ảo thuật cũng
nên. - Trư Bát Giới nhún
vai.
- Bọn mày có óc không
đấy? hơi đâu mà đi diễn
trò ảo thuật lúc này?
- ừ nhỉ, nhưng biết đâu
đấy, sư phụ hay chơi trò
giật gân lắm.
- Này - Tiểu Bạch Long
nói - các huynh ơi, sao tự
nhiên nhẹ thế?Cả bọn giật
mình nhìn lên mới phát
hiện cô gái đã mất tích từ
lúc nào.
- Nó đâu rồi? - Tôn Ngộ
Không nói.
- Không biết.? - Sa Tăng
nói.
- Mày biết gì không hả?
Cái gì cũng không biết là
sao? - Tôn Ngộ Không
gắt.
- Thôi chết rồi, có khi sư
phụ bị bọn nó bắt cóc
tống tiền rồi, chết rồi sư
huynh ơi, mau đi nhà
băng rút tiền ra chuộc đi.
- Mày mơ giữa ban ngày
à? bọn mình nghèo rớt
mùng tơi, tiền đâu mà
rút?
Sa Tăng nói:- Hơn nữa có
bắt cóc cũng chả ai chọn
đứa khố rách áo ôm như
sư phụ mình đâu.
- Thằng này khá - Tôn
Ngộ Không nói - ngu dài
lâu thông minh đột xuất.
Chắc chắn là yêu tinh rồi,
hừ, rất có thể con bé kia
là đồng bọn của bọn nó.
Giờ cả bọn phân ra làm
bốn hướng, nhớ đem
theo điện thoại di động,
phát hiện tung tích sư
phụ thì nháy máy cho
anh em, nhớ, nháy máy
thôi đấy, đừng gọi, tốn
tiền lắm.Tôn Ngộ Không
bay đi hồi lâu chợt phát
hiện một động nhện u
ám.Bên trong, Đường
Tam Tạng đang má
Đường Tam Tạng nói:
- Thôi, quyết định thế
nhớ, hôm nay cưới
luôn.Tôn Ngộ Không
nghe vậy hoảng vía, vội
vàng nháy máy cho ba sư
đệ rồi vọt vào:
- Đứng yên, cảnh sát đây,
cho kiểm tra giấy tờ.Cả
ba nghe tiếng cảnh sát
ôm nhau run cầm cập,
Đường Tam Tạng mừng
rỡ nói:
-Ngộ Không hả con?
Tôn Ngộ Không thầm rủa
Đường Tam Tạng là đồ
đầu đất, quả nhiên, ba
con nhền nhện nghe
Đường Tam Tạng nói vậy
thì đu dây bay vọt ra.
Tôn Ngộ Không nói:- Rốt
cuộc bọn mày là nhền
nhện hay tarzan? Khôn
hồn khai báo danh
tính.Bọn nhền nhện cười
khẩy một tiếng rồi nhào
vô tấn công liền.Nhưgn
hỗi ôi, Tôn Ngộ Không
nào phải dễ bắt nạt,
chẳng mấy chốc, ngài đã
đánh cho một đứa toạc
cả áo.
- Đồ sàm sỡ.
- A Di đà phật - Tôn Ngộ
Không nói rồi đánh
tiếp.Cả ba con yêu quái
hô biến rồi cầm tay nhau,
biến thành một con rết
khổng lồ.Tôn Ngộ Không
kinh ngạc vô cùng, liền
sau đó bị con rết đốt
một cái vào mông đau
điếng, lập tức nhẩy ùm
xuống sông.Trư Bát Giới
và Sa Tăng, Tiểu Bạch
Long đều đã nhìn thấy,
vội vàng chạy vào cứu sư
phụ.Trư Bát Giới vừa vào
thấy thức ăn thừa mứa
dưới đất bèn nhẩy tới
chén lia lịa, mọi người
cản thế nào cũng không
được.Ba con yêu quái đi
về, thấy vậy bèn phun
tơ, nhốt cả ba vào bọc.
* * *
TônNgộ Không xuôi theo
dòng sông một đoạn
chợt thấy người ta nắm
đuôi mình lôi lên.Giật
mình nhìn lên, mới thấy
Mão Nhật Tinh Quân oai
vệ nhìn mình.Tôn Ngộ
Không hốt hoảng chạy ra:
- Tránh xa ra đi đại ca.-
Sao thế?- Virus H5N1
quành hành khắp nơi, em
còn yêu đời lắm, tránh xa
một tí.Mão Nhật TInh
quân thở dài:
- Yên chí đi, ta được kiểm
dịch đàng hoàng rồi.
- Phòng cho chắc, giờ các
bố ý làm ăn tắc trách
lắm.
- Thế bố có muốn đi cứu
sư phụ không? Ở đây cù
nhầy mãi,
- xời ơi, đến tôi còn không
cứu được nữa là ông.
- Tôi là gà nhớ, rết phải
sợ gà, thế mà không
cũng không hiểu, kém
tắm quá.
- Ừ nhỉ, đi nhanh lên,
không nó cưỡng hôn sư
phụ tôi thì chết dở.
* * *
Quả nhiên 3 con nhền
nhện thấy gà tinh thì sợ
chết khiếp, ba chân tám
cẳng thi nhau ù té chạy,
Tôn Ngộ Không lại chờ ở
phía sau, một gậy chết
tươi.Đường Tam Tạng
rụng hết tóc, bước tới vái
chào:
- Đa tạ tinh quân cứu
mạng.
- Khỏi, phiền ngài ký vào
đây để ta về thanh toán
với thiên đình tiền công,
- rồi y hạ giọng nói nhỏ -
nhớ ghi vào chỗ cực kỳ
tốt nhé, nếu bo được thì
càng tuyệt.
- Bần tăng nghèo lắm,
cướp đâu ra tiền mà bo
cho thí chủ.
- Đồ keo bẩn.


Trang chu
Counter : 1|1|490
Tags: bacninhno1.xtgem.com/giaitri/tay_du_ky/Phan_7,....
SEO : Bạn đến từ: