pacman, rainbows, and roller s
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình kệ em.
---
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng , bay vừa thì ... thôi.
---
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi
Phần bà có một đĩa xôi
Sợ bà no bụng nên tôi ăn giùm ...
---
Đau đớn thay phận đàn bà
Đi đâu cũng bị người ta làm chồng
Đau đớn thay phận đàn ông
Đi đâu cũng bị làm chồng người ta ...
---
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
Leo ra rồi lại leo vào
Leo đến chừng nào kiến mỏi thì thôi ...
---
Em đứng trong cửa sổ
Anh đứng ngoài cửa sổ
Em cao hơn cửa sổ
Nên anh nhìn thấy em ...
(Cả nhà ơi, sao tớ vẫn không hiểu ý câu này là gì?!)
---
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi cười chả hiểu vì sao tôi cười.
---
Đau đớn thay phận làm người
Không ăn thì đói, ăn vào thì no.
---
Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì...thuê.
---
Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... sửa lại xài.
---
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
---
Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Chỉ tội cho cái thằng con.
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

Em xinh em đứng một mình kệ em.
---
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng , bay vừa thì ... thôi.
---
Hôm nay mồng Tám tháng Ba
Tôi giặt giùm bà cái áo của tôi
Phần bà có một đĩa xôi
Sợ bà no bụng nên tôi ăn giùm ...
---
Đau đớn thay phận đàn bà
Đi đâu cũng bị người ta làm chồng
Đau đớn thay phận đàn ông
Đi đâu cũng bị làm chồng người ta ...
---
Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt leo vào leo ra
Leo ra rồi lại leo vào
Leo đến chừng nào kiến mỏi thì thôi ...
---
Em đứng trong cửa sổ
Anh đứng ngoài cửa sổ
Em cao hơn cửa sổ
Nên anh nhìn thấy em ...
(Cả nhà ơi, sao tớ vẫn không hiểu ý câu này là gì?!)
---
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi cười chả hiểu vì sao tôi cười.
---
Đau đớn thay phận làm người
Không ăn thì đói, ăn vào thì no.
---
Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì...thuê.
---
Người đi một nửa hồn tôi mất!!
Một nửa hồn kia ...... sửa lại xài.
---
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
---
Râu tôm nấu với ruột bầu.
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Chỉ tội cho cái thằng con.
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.

Counter : 1|1|752
Tags: bacninhno1.xtgem.com/giaitri/tho.html,....
SEO : Bạn đến từ: