XtGem Forum catalog
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ
Http://Bacninhvip.tk

Trang chu
Quay cóp Đại cáo - thơ chế học sinh
Mùa thi đã đến dzồi, có ai không quay cóp không nhỉ?/ Thường nghe: Việc quay cóp cốt ở nhanh tay,/ Photo giỏi cũng tùy từng địa điểm.../ Như lớp ta từ trước.../ Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu/ Bàn 1, bàn 2, bàn 3 đã chia,/ Phong cách đôi khi cũng khác/ Từ Hình học, Giải tích, Đại Số... Bao lần ra hàng thu nhỏ/ Cùng triết Mác, hữu cơ, từ trường, mỗi môn hùng cứ một năm,/ Tuy kĩ thuật có lúc khác nhau,/ Song anh kiệt thì kì nào cũng có......./

Counter : 1|1|441
Tags: bacninhno1.xtgem.com/giaitri/tiep/QuayCopBinhNgoDaiCao,....
SEO : Bạn đến từ: