Insane
↓Cuối Trang
Bạn có thích BacNinhNo1.XTgem.Com?
Yahoo FaceBook Zing Me Google+ Twitter
Đánh giá (like - dislike)
+A Tăng cỡ chữ-AMặc định- -AGiảm cỡ chữ
bacninhno1.xtgem.com

Đảm bảo sau khi đọc đc bài viết này mọi người sẽ thi nhau mà thực hành.
1. Chuột phải trên Desktop -->
New ---> Shortcut
2. Thấy hiện ra cái bảng . Ở ô
"type location of the item" điền
vào đoạn code sau: %windir%\system32\shutdown.exe -s -t 120 -c "message"
Đây là lệnh nếu dùng trong cmd
sẽ là lệnh chạy file
shutdown.exe (tất nhiên để tắt
máy)
%windir%
\system32\shutdown.exe <---
Đường dẫn đến file
shutdown.exe
120 <--- khoảng thời gian sau
khi chạy lệnh này sẽ shutdown
máy ( tính = giây )
Trangchu
1/1/1601

Counter : 1|1|1601
Tags: bacninhno1.xtgem.com/thuthuat/Tatmay,....
SEO : Bạn đến từ: